Skip to content Skip to navigation

中国における買売春根絶政策―一九五〇年代の福州市の実施過程を中心に